film drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • film drying

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sấy các lớp bề mặt

  sấy lớp bề mặt

  sấy màng