film test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film test.

Từ điển Anh Việt

  • film test

    * danh từ

    sự tuyển chọn diễn viên bằng cách kiểm tra xem họ có ăn ảnh hay không