film casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • film casting

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự đúc màng

  xây dựng:

  sự đúc tạo màng