filmdom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmdom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmdom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmdom.

Từ điển Anh Việt

 • filmdom

  * danh từ

  nghề làm phim; kỹ nghệ điện ảnh

  những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh; giới điện ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filmdom

  the personnel of the film industry

  a star of stage and screen

  Synonyms: screenland, screen