file table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file table

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  bàn nguội

  toán & tin:

  bảng tập tin