file attach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file attach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file attach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file attach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file attach

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    gửi kèm tệp tin