file mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file mark

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  dấu hiệu tập tin

  nhãn tập tin

  điện tử & viễn thông:

  nhãn tệp