file drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file drum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trống file