file copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file copy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file copy

  * kinh tế

  bản lưu

  bản sao công văn

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bản lưu trữ