file access nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file access nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file access giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file access.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file access

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự truy cập tập tin

  sự truy nhập tệp

  truy cập tệp