file card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file card

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  bàn chải giũa

  hóa học & vật liệu:

  phiếu hồ sơ