file label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file label

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nhãn file

  nhãn tệp

  tên file