file, mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file, mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file, mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file, mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file, mill

    * kỹ thuật

    giũa phay