file purge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file purge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file purge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file purge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file purge

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự dọn dẹp tệp

    sự xóa tệp