file model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file model

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mô hình file

    mô hình tệp