file descriptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file descriptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file descriptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file descriptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file descriptor

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ mô tả file

  bộ mô tả tập tin

  ký hiệu mô tả file

  ký hiệu mô tả tệp

  phần miêu tả tệp