automatic tuning system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic tuning system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic tuning system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic tuning system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic tuning system

  * kỹ thuật

  điện:

  hệ thống chỉnh tự động

  đo lường & điều khiển:

  hệ thống điều chỉnh tự động