automatic repeat request nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic repeat request nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic repeat request giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic repeat request.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic repeat request

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    yêu cầu lập tự động