automatic defrosting system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic defrosting system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic defrosting system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic defrosting system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic defrosting system

  * kinh tế

  hệ thống làm tan mù tự động

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hệ phá băng tự động

  hệ thống phá băng tự động