automatic contrast control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic contrast control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic contrast control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic contrast control.

Từ điển Anh Việt

  • automatic contrast control

    (Tech) điều chỉnh độ tương phản tự động