automatic changeover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic changeover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic changeover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic changeover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic changeover

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bộ chuyển mạch tự động

  điện tử & viễn thông:

  sự chuyển giao tự động