automatic answering machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic answering machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic answering machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic answering machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic answering machine

  * kinh tế

  máy trả lời tự động (điện thoại)

  * kỹ thuật

  máy trả lời tự động

  toán & tin:

  máy đáp tự động