atom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atom.

Từ điển Anh Việt

 • atom

  /'ætəm/

  * danh từ

  nguyên tử

  struck atom: nguyên tử bị bắn phá

  hydrogen-like atom: nguyên tử kiểu hydrô

  excited atom: nguyên tử bị kích thích

  hot atom: nguyên tử nóng

  product (daughter) atom: nguyên tử con

  naturally radioactive atom: nguyên tử phóng xạ tự nhiên

  light atom: nguyên tử nhẹ

  parent atom: nguyên tử mẹ

  neutral atom: nguyên tử trung hoà

  radioactive atom: nguyên tử phóng xạ

  free atom: nguyên tử tự do

  heavy atom: nguyên tử nặng

  (thông tục) mảnh đất nhỏ, vật nhỏ, tý, chút xíu

  to break (snash) into atoms: đập vụn ra từng mảnh

  there is not an atom of evidence: không một chứng cớ nhỏ nào

  not an atom of sense: không có một tý ý thức nào; không hiểu tý gì

  (định ngữ) (thuộc) nguyên tử

  atom bomb: bom nguyên tử

  atom ship: tàu thuỷ nguyên tử

 • atom

  (Tech) nguyên tử; yếu tố, đơn tố

 • atom

  nguyên tử

  tagged a. (vật lí) nguyên tử đánh dấu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atom

  * kỹ thuật

  nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atom

  (physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element

  (nontechnical usage) a tiny piece of anything

  Synonyms: molecule, particle, corpuscle, mote, speck