atomiser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomiser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomiser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomiser.

Từ điển Anh Việt

  • atomiser

    * danh từ

    bình phun, bình xịt

Từ điển Anh Anh - Wordnet