atomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomy.

Từ điển Anh Việt

 • atomy

  /'ætəmi/

  * danh từ

  nguyên tử

  vật nhỏ xíu

  danh từ

  bộ xương người

  người gầy giơ xương