atomization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomization.

Từ điển Anh Việt

 • atomization

  /,ætəmai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự nguyên tử hoá

  sự tán nhỏ

  sự phun

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atomization

  * kinh tế

  sự tán nhỏ

  * kỹ thuật

  phun

  sự phun thành bụi

  sự tán nhỏ

  điện lạnh:

  sự phun bụi nước

  sự phun sương

  cơ khí & công trình:

  sự phun mù

Từ điển Anh Anh - Wordnet