atomicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomicity.

Từ điển Anh Việt

 • atomicity

  /ə'tə'misiti/

  * danh từ

  hoá trị

  số lượng nguyên tử trong phân tử (của một chất)

 • atomicity

  (Tech) nguyên tử tính; nguyên tử hóa trị; nguyên vẹn

 • atomicity

  tính nguyên tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atomicity

  * kỹ thuật

  hóa trị

  nguyên tử số

  toán & tin:

  tính nguyên tử