nhà trong Tiếng Anh là gì?

nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà

  house; home; domicile; dwelling-house

  săn sóc tại nhà domiciliary care; home treatment

  đọc thư nhà gửi đến to read mail from home

  family

  trẻ con nhà ông ấy đứa nào cũng ngoan all the children in his family are docile

  ông ấy hay giúp đỡ những nhà đông con he often helps large families

  dynasty

  tiếp theo là một cuộc nội chiến và rốt cuộc lưu bang, một lãnh tụ nông dân, đánh bại các thế lực khác và lập ra nhà hán năm 205 trước công nguyên a civil war followed and liu bang, a peasant leader, eventually defeated the other forces and founded the han dynasty in 205 bc

  (classifier for experts)

  nhà nghiên cứu chim ornithologist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà

  * noun

  house; home; abode; domicile

  dọn nhà: to move house

  anh cứ tự nhiên như ở nhà anh: make yourself at home

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà

  (1) [CL for experts]; (2) building, house; (3) house, family, clan, home