nhà bếp trong Tiếng Anh là gì?

nhà bếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà bếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà bếp

  kitchen; cook-house

  nhà bếp có kích thước như một cái tủ chè the kitchen is the size of a cupboard

  nhà bếp này có quá nhiều chỗ lãng phí there's too much wasted space in this kitchen

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà bếp

  * noun

  kitchen

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà bếp

  (1) cook, chef; (2) kitchen