nhà nổi trong Tiếng Anh là gì?

nhà nổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà nổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà nổi

    * dtừ

    houseboat