nhà cái trong Tiếng Anh là gì?

nhà cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà cái

  banker (at a gambling table)

  đánh cho nhà cái sập vốn to break the bank

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà cái

  Banker (at a gaiming table)

  Person keeping the shares of a ton tine

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà cái

  banker (at a gaming table)