nhà hát trong Tiếng Anh là gì?

nhà hát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà hát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà hát

  theatre; playhouse

  xe buýt này sẽ đưa bà đến nhà hát (bà sẽ đi xe buýt này đến nhà hát) this bus will take you to the theatrenhà hát lớn - hà nội

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà hát

  Theatre, playhouse

  nhà hát Lớn - Hà Nội

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà hát

  theater, playhouse