nhà ga trong Tiếng Anh là gì?

nhà ga trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà ga sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà ga

  xem ga xe lửa

  đồng hồ nhà ga chạy đúng giờ the station clock is right; the station clock keeps good time

  đi bộ đến nhà ga thì xa thật it's a long walk to the station

  platform

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà ga

  * noun

  railway-station

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà ga

  railroad station, railway station