nhà ở trong Tiếng Anh là gì?

nhà ở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà ở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà ở

  housing; accommodation

  tình trạng thiếu nhà ở housing shortage

  trợ cấp nhà ở housing benefit; rent subsidy/allowance

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà ở

  Dwelling

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà ở

  dwelling