nhà phụ trong Tiếng Anh là gì?

nhà phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà phụ

    * dtừ

    annex; outbuilding; outhouse