nhà sư trong Tiếng Anh là gì?

nhà sư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà sư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà sư

  * dtừ

  buddhist priest; bonze; monk

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà sư

  Bonze

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà sư

  (Buddhist) monk, bonze