nhà cầu trong Tiếng Anh là gì?

nhà cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà cầu

    xem nhà vệ sinh

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà cầu

    Roofed corridor (between two buildings), gallery

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà cầu

    roofed corridor (between two buildings), gallery; toilet