nhà tu trong Tiếng Anh là gì?

nhà tu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà tu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà tu

  xem tu viện

  xem nhà tu hành

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà tu

  Monastery

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà tu

  monastery