nhà nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

nhà nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà nhỏ

    * dtừ

    crib, flatlet