nhà bè trong Tiếng Anh là gì?

nhà bè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà bè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà bè

  * dtừ

  houseboat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà bè

  * noun

  houseboat, floating-house

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà bè

  houseboat, floating-house