nhà kho trong Tiếng Anh là gì?

nhà kho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà kho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà kho

  * dtừ

  store; shed; depot; depository; repository; warehouse; storehouse

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà kho

  Warehoouse, storehouse

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà kho

  storage room, warehouse, storehouse