nhà bạt trong Tiếng Anh là gì?

nhà bạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà bạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà bạt

  * dtừ

  tent; big top

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà bạt

  canvas tent

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà bạt

  canvas tent