nhà tu khổ hạnh trong Tiếng Anh là gì?

nhà tu khổ hạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà tu khổ hạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà tu khổ hạnh

    * dtừ

    hermit

    * ttừ

    hermitic