nhà thực nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

nhà thực nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà thực nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà thực nghiệp

    xem nhà doanh nghiệp