nhà thờ tu viện trong Tiếng Anh là gì?

nhà thờ tu viện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà thờ tu viện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà thờ tu viện

    * dtừ

    minster