nhà thơ trong Tiếng Anh là gì?

nhà thơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà thơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà thơ

  versifier; poet; poetess

  nàng thấy mình có số làm nhà thơ she felt it was her destiny to become a poetess

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà thơ

  * noun

  poet

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà thơ

  poet