nhà tắm trong Tiếng Anh là gì?

nhà tắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà tắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà tắm

  bathroom; bathhouse

  nhà tắm công cộng public bathroom

  phòng có nhà tắm riêng room with private bath

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà tắm

  * noun

  bathroom

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà tắm

  bathroom, bathhouse