nhà tù xây tròn trong Tiếng Anh là gì?

nhà tù xây tròn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà tù xây tròn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà tù xây tròn

    * dtừ

    panopticon