nhà sấy hoa bia trong Tiếng Anh là gì?

nhà sấy hoa bia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà sấy hoa bia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà sấy hoa bia

    * dtừ

    oast-house