nhà quê trong Tiếng Anh là gì?

nhà quê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà quê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà quê

  xem nông thôn

  tôi chưa bao giờ ham sống ở nhà quê country life has never appealed to me

  anh ta mới ở nhà quê lên he is fresh from the country

  xem quê mùa

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà quê

  (cũ) Native village, native place

  Về quê thăm họ hàng: To go to one's native village and visit one's relatives

  Country

  Country people

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà quê

  native village, native place